Uloga i važnost kvalitetnog nastavnog okružja u ustanovama za obrazovanje odraslih; Morana Koludrović