CARNET e-Laboratorij

e-Laboratorij je portal gdje korisnici mogu saznati sve informacije o alatima, sustavima i aplikacijama za uporabu na području e-učenja. Portal e-Laboratorij bavi se istraživanjem, testiranjem i odabirom dostupnih digitalnih alata za korištenje u nastavi i drugim procesima koji se održavaju u školi (izvannastavne aktivnosti, stručno usavršavanje nastavnika, određena područja poslovanja škole itd.).

Alati su na e-Laboratoriju podijeljeni u kategorije: Alati u multimediji, Alati za komunikaciju i kolaboraciju, Izrada digitalnog sadržaja, a posebno se ističu Interaktivni sadržaji. Uz sve objavljene recenzirane alate s pregledom funkcionalnosti, kratkim uputama i namjenom alata, korisnici e-Laboratorija za pojedine alate i detaljne upute za rad imaju priliku predložiti alat kojeg smatraju korisnim i svakodnevno ga koriste. Korisnici mogu jednostavno i brzo prijaviti alat za objavu na e-Laboratoriju ispunjavanjem obrasca na mrežnoj stranici ili klikom na "Predloži alat".


Click https://e-laboratorij.carnet.hr/ link to open resource.