Ръководството за бързо стартиране на Google Classroom + ресурси, съвети и трикове! (на английски език)

Google Classroom прави организирането и управлението на всички ваши дейности в Google Apps опростено и лесно. Настройте го за минути.