Učenje odraslih - Teorijsko stajalište

U svijetu učenja odraslih i obrazovanja odraslih, u posljednjih sto godina naglasak se stavlja na razumijevanje značajnijih teorija učenja odraslih koje pomažu kod formuliranja dobrog stajališta u razlikovanju učenja odraslih i djece s jedne strane te prepoznavanja karakterističnih aspekata učenja odraslih s druge strane.

Iz naše europske perspektive, teorije imaju šire područje primjene od onih karakterističnih za američke pristupe koji imaju prilično usko područje primjene.  Stoga ne iznenađuje činjenica da je andragoški aspekt detaljniji i da se smatra disciplinom koja je u suprotnosti s američkom tradicijom korištenja tog naziva, i kako Knowles navodi, u svrhu naglašavanja određenih stanja, elemenata i karakteristika samousmjerenog učenja.

Još jedan zanimljiv aspekt europskog teorijskog okvira obrazovanja odraslih jest da postoji prilično snažna implikacija psihologije, odnosno povezanog biheviorizma, kognitivizma i konstruktivizma kako bi se oblikovali okviri za povezivanje ljudskog ponašanja i razmišljanja s razvojem i korištenjem sposobnosti za učenje.

Međutim, savjetujemo sudionicima STEMS Programa usavršavanja da steknu osnovna znanja o sljedećim modernim teorijama u obrazovanju odraslih:

·        Biheviorizam, kognitivizam, konstruktivizam

·        Eksperimentalno učenje

·        Transformacijsko učenje

·        Andragogija

·        Samousmjereno učenje

·        Projektno učenje

Itekako smo svjesni složenosti teorija učenja i stvarnosti postojećih ruta i pristupa koje se različito koriste u akademskim krugovima u različitim kulturama i dijelovima svijeta.Last modified: Wednesday, 16 June 2021, 6:45 AM