Kako koristiti alat za samoprocjenu

Uvod 

Ovaj alat za samoprocjenu razvijen je u sklopu STEMS projekta (Podrška učiteljima i nastavnom osoblju u motiviranju učenika odraslih) kako bi pomogao sudionicima: nastavnicima koji su uključeni u obrazovanje odraslih i ne-obrazovnim članovima osoblja da prate, procjenjuju i nadgledaju razvoj njihovih kompetencija u vezi s motiviranjem sudjelovanja odraslih u učenju. 

Alat za samoprocjenu potiče sudionike da razmisle o svojim metodama podučavanja i strategijama koje koriste za uključivanje odraslih u proces učenja. Predstavlja koristan instrument za procjenu potrebnog znanja / kompetencija za privlačenje sudionika i njihovo zadržavanje tijekom cijelog procesa. Nadalje, alat omogućuje sudionicima da prate svoj napredak i bilježe iskustva u poučavanju i radu s odraslim učenicima. Ovaj je alat samo prvi korak na putu učenja koji je predviđen projektom STEMS. Korisnici koji će sudjelovati u evaluaciji samoprocjene (nastavnici, obrazovno osoblje) potiču se da pohađaju program učenja koji će se fokusirati na povećanje njihovih kompetencija za motiviranje sudjelovanja i podržavanje ustrajnosti odraslih u učenju.


Glavni ciljevi alata za samoprocjenu su:

1. Potaknuti sudionike da razmisle o svojim kompetencijama / strategijama i alatima za motiviranje i angažiranje odraslih učenika, kao i održavanje njihove ustrajnosti u učenju 

2. Pomagati im da procijene svoje motivacijske kompetencije, snage i slabosti te da bolje reagiraju na potrebe pružatelja usluga obrazovanja odraslih i odraslih učenika.

3. Pružati sudionicima koristan instrument koji se može koristiti za praćenje njihovog napretka i prevladavanje prepreka 

4. Promoviranje bolje komunikacije i razumijevanja potreba odraslih učenika korištenjem ICT-a 

5. Pomoć nastavnicima da prepoznaju prepreke koje ometaju sudjelovanje i ustrajnost odraslih u učenju

Sadržaj alata za samoprocjenu Ovaj je alat namijenjen korištenju prije, za vrijeme i nakon treninga za profesionalni razvoj - tako da sudionici (nastavnici i ne-obrazovno osoblje) mogu pratiti svoju početnu razinu kompetencije s napretkom tijekom tečaja i usporedite ga s krajnjim nivoom nakon završetka tečaja. Početna evaluacija pomoću alata za samoprocjenu koristit će se za utvrđivanje postojeće razine motivacijske sposobnosti, a srednje i završne ocjene za mjerenje napretka. Sastoji se od skupa izjava za ključne kategorije o kojima bi sudionici trebali razmisliti, a zatim označiti koliko se slažu s izjavom ili označiti na kojoj su razini stručnosti.

Uključene su sljedeće kategorije:

 • Teorija učenja odraslih
 • Interpersonalna komunikacija 
 • Upravljanje polaznicima 
 • Angažiranost i ustrajnost polaznika
 • Korištenje IKT alata 
 • Marketing u nastavi

Svaka je kategorija ukratko opisana kako bi pomogla sudioniku da shvati što znači dobra razina znanja za svaku od kategorija. Na taj način sudionik može vizualizirati glavne ishode ili dokaze koji su potrebni za dobru razinu stručnosti. U svakoj kategoriji sudionici mogu pronaći skup izjava koji se sastoji od deskriptora „mogu / razumijem / potičem“ kako bi olakšali promišljanje i samoprocjenu kompetencija relevantnih u poučavanju i motiviranju odraslih učenika


Ljestvice samoprocjene 

Svaka je tvrdnja popraćena ljestvicom od 1 do 5, pri čemu 1 predstavlja vrlo nisko znanje, a 5 predstavlja visoku razinu znanja ili ljestvicom od 1 do 5, gdje 1 predstavlja uvijek, 2: uobičajeno, 3: ponekad , 4: rijetko, 5: nikad. 

Da biste dobili točne povratne informacije, važno je da na svaku izjavu odgovorite iskreno, razmišljajući o svojoj trenutnoj situaciji, a ne kakvi želite biti u budućnosti. Za vrijeme posljednje aktivnosti samoprocjene, uzmite si vremena da razmislite o svom trenutnom znanju i kompetencijama i iskreno razmislite o svojoj razini u svakoj kategoriji. Ipak, morate biti svjesni da je učenje podučavanja, motiviranja i uključivanja sudionika u proces učenja kontinuirani i cjeloživotni proces!


Evaluacija samoprocjene 

Iako je vrlo teško kvantificirati didaktičke kompetencije, znanje, stavove, vještine i sposobnosti kako bi se izmjerio napredak pojedinca u odnosu na procijenjene kategorije, neke se preporuke daju prema dobivenom rezultatu. Ova opcija može pomoći sudionicima da bolje vizualiziraju svoju razinu stručnosti i poduzmu mjere za poboljšanje svog znanja, vještina, stavova i sposobnosti. Kada se samoprocjenjujete, postajete aktivni sudionik u ocjenjivanju, to vam omogućuje da procijenite svoje snage i područja koja trebate poboljšati. Rezultati koje postignete na ovom instrumentu identificiraju prioritetna područja i trebaju potaknuti razmišljanja i introspekciju


Procjena povratnih informacija 

Postoje 3 točke preporuke: 

DOBAR REZULTAT ZNANJA IZMEĐU 225-305 

Prema ovom rezultatu pokazujete dobro znanje, vještine, sposobnosti i stavove koje nastavnici i drugo obrazovno osoblje moraju imati da bi promovirali relevantno iskustvo učenja i izrađivati nastavne planove. Kao svoje snage pokazujete točno poznavanje predmeta u tim pitanjima i možete koristiti učinkovite strategije, resurse i podatke kako biste zadovoljili potrebe odraslih učenika. Preporuke: Nastavite s uspješnim radom i ne zaboravite da dobri nastavnici i školsko osoblje, i na kraju predavanja i za vrijeme svog rada, promišljaju o svojim svakodnevnim aktivnostima i prilagođavaju se Sufinancirano iz programa Europske unije Erasmus +  njihov način podučavanja, odnose i stavove prema potrebama odraslih učenika. Nastavnici i ostalo školsko osoblje trebali bi čuvati podatke / dokaze za praćenje postizanja ciljeva i sudjelovanja u aktivnostima profesionalnog razvoja. Štoviše, preporučuje se da sudjelujete u kontinuiranoj procjeni ispunjavanja plana i ciljeva profesionalnog razvoja na način koji ima trajni utjecaj na uspješnost i na profesionalce i na odrasle učenike.


PROSJEČNI BODOVI ZNANJA IZMEĐU 143-224

Rezultati samoprocjene pokazuju da imate prosječno znanje, vještine, sposobnosti i stavove o ključnim nastavničkim kompetencijama, što ukazuje na to da je potrebno poduzeti neke radnje kako bi se predavanja / sadržaji prilagodili uvjetima, sposobnostima i očekivanjima odraslih učenika. Ključne preporuke: Ova samoprocjena prvi je korak za razmišljanje i prilagodbu vašeg stila podučavanja. Omogućuje vam procjenu vaših radnih navika i interakcije s odraslim učenicima s obzirom na angažman, upravljanje razredom ili druga didaktička znanja, praktičnu nastavu i iskustvo. Stoga postoje ključne preporuke koje možete uzeti u obzir: 

 • razviti odgovarajuće duge i kratke vremenske planove i po potrebi prilagoditi planove 
 • kombinirati teoriju i praksu koristeći znanje koje dolazi s iskustvom 
 • promijeniti navike / prakse koje nisu u skladu s praksama koje imaju utjecaj na ishode sudionika 

REZULTAT NISKE RAZINE ZNANJA IZMEĐU 61-142 

Vaš rezultat niske razine samoprocjene pokazuje da su vam potrebna poboljšanja kako biste nadogradili svoje znanje, vještine i stavove. Ali, ne morate brinuti, jer vam je na raspolaganju mnogo resursa kako biste poboljšali ključna znanja spomenuta u ovoj samoprocjeni. 

Stoga postoji niz ključnih preporuka koje možete uzeti u obzir: 

 • prilagodite svoj stil komunikacije načinu komunikacije odraslih učenika 
 • koristite Bloomovu taksonomiju kao referencu 
 • odvojite vrijeme da povremeno procijenite da li nastavni planovi, ciljeve i strategije upravljanja školom funkcioniraju ili zahtjevaju poboljšanje 
 • profesionalni forumi kao što su sastanci razreda, kolegijalna opažanja, suradničko vrednovanje korisni su instrumenti za pružanje povratnih informacija i uvida
 • primjenjujte strategije diferencijacije specifične za sadržaj, proces i očekivanja proizvoda 


Last modified: Friday, 11 June 2021, 9:34 AM